Wie zijn wij?

...

Als Stichting Leergeld Arnhem richten wij ons op kinderen uit gezinnen met geldzorgen. De kinderen uit deze gezinnen dreigen door de financiële situatie buiten de boot te vallen als het gaat om binnen- en buitenschoolse activiteiten. Wij zetten ons in voor deze kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 20 jaar. Onze missie is dat elk kind kan meedoen. Want nu meedoen is straks meetellen in de maatschappij!

Wij bieden met onze voorzieningen kinderen een opstapje, waardoor ze toch deel kunnen nemen, kennis kunnen opdoen en vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Structuur van de organisatie

Net als alle andere Leergelden in Nederland is Stichting Leergeld Arnhem een vrijwilligersorganisatie. Voor de directe ondersteuning van kinderen zijn op dit moment meer dan 110 Leergeldstichtingen actief in 75% van de gemeenten in Nederland. Vanuit deze stichtingen werken vrijwilligers met grote lokale betrokkenheid. Samen zijn deze stichtingen verenigd in de 'Vereniging van stichtingen Leergeld in Nederland'. In Den Bosch hebben we een landelijk bureau.

Bestuur en (vrijwillige) medewerkers

Kantoor
Het aantal medewerkers bij Leergeld Arnhem Renkum Rheden bestaat uit 25 mensen, waarvan het overgrote deel werkt als vrijwilliger.

De hoeveelheid werk en de daarbij behorende continuïteit en -noodzakelijke- inzet kunnen echter niet worden uitgevoerd zonder hulp van betaalde krachten.
De coördinator is hét aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Zij wordt op kantoor ondersteund door:
• administratie medewerkers, vaste vrijwilligers en medewerkers vanuit re-integratieprojecten;
• medewerkers computerverstrekking;
• stagiaires ICT;
• stagiaires MBO administratief;
• stagiaires MBO sociaal juridische dienstverlening.

Onze intermediairs, allen vrijwilligers, zijn vrijwel dagelijks op pad om huisbezoeken af te leggen.

Bestuur
Leergeld Arnhem Renkum Rheden kent een bestuur dat volledig bestaat uit vrijwilligers.

Het bestuur zet de beleidskaders uit rond de werkwijze en beoordeelt de aanvragen. Daarnaast onderhoudt zij de contacten met gemeenten, sponsoren, fondsen en Leergeld Nederland. Tevens initieert het bestuur jaar in jaar uit activiteiten en draagt het zorg voor het verkrijgen van voldoende financiële middelen om de doelstellingen van de organisatie te verwezenlijken.

Bestuurssamenstelling:
Dick van der Meer, voorzitter
Luuk Kuiper, vice-voorzitter
Roelien van Straten, secretaris
Hans van Benthem, penningmeester
Corine Hennekes, bestuurslid tevens vertrouwenspersoon
Roelf Jan Dijkhuizen, bestuurslid