Doel en beleid

...

Doel
In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen op in een gezin met geldzorgen. Zonder steun dreigen deze kinderen aan de zijlijn van de samenleving terecht te komen. Stichting Leergeld Arnhem wil op een duurzame manier investeren in de deelname van deze kinderen aan de maatschappij en in hun ontwikkeling.

Missie
Onze missie is het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen van 0 tot 21 jaar uit gezinnen met geldzorgen. Wij bieden deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, die voor andere kinderen heel normaal zijn.

Beleid
In ons meest recente meerjarenbeleidsplan: 'Perspectief Stichting Leergeld Arnhem, ambitie 2021 – 2025' hebben de ambitie vastgelegd om 80% van de gezinnen met kinderen te bereiken die baat hebben bij onze hulp.