Vrijwillige ouderbijdrage

...

Wist je dat... je de vrijwillige ouderbijdrage op het basis- en voortgezet onderwijs niet hoeft te betalen? Dit is soms niet duidelijk, omdat het woordje "vrijwillig" weleens vergeten wordt in de communicatie naar ouders. Of omdat je meerdere keren gevraagd wordt de bijdrage toch te betalen. Dat deze bijdrage vrijwillig is, is wettelijk bepaald. Wat houdt dit in? Alle leerlingen moeten kunnen deelnemen aan activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Scholen zijn verplicht dit te vermelden in de schoolgids en het schoolplan. Kun je de vrijwillige ouderbijdrage, een bijdrage voor kamp of andere excursies niet betalen? Dan ben je dit dus niet verplicht. Blijft de school je betalingsherinneringen sturen? Neem dan contact met hen op, de school is op de hoogte van deze wet.