NIEUWS


Kindpakket

Kindpakket Rheden:

Spullen en activiteiten voor school

Ieder kind heeft goede schoolspullen nodig en wil graag meedoen aan binnen- of buitenschoolse activiteiten. Met een laag inkomen is dit soms moeilijk te betalen. De gemeente Rheden ondersteunt u met 2 regelingen voor schoolkosten.

Kledingpakket

Samen met Kinderen van de Voedselbank en Stichting Leergeld bieden we een gratis kledingpakket aan voor baby’s en kinderen tot en met 15 jaar oud.

Aanvragen via deze website, zie rechter kolom.

Sport en cultuur

Wil uw kind sporten, muziek maken of naar tekenles gaan? Dan is de GelrePas misschien iets voor uw kind.Kindpakket Renkum:

Kindpas vanaf 6 jaar, per 15 febr beschikbaar

Schoolspullenpas vanaf 12 jaar, per 1 juli beschikbaar

Winterkledingpas vanaf 6 jaar, per 1 kt beschikbaar

OV-kaart voor in de vakantie vanaf 1 jan beschikbaar

Zwemdiploma’s

Computer/laptop

Aanvragen via deze website zie rechterkolom.


RONDJE NEDERLAND

De hardloopwedstrijd in het Openlucht Museum bracht € 650,- voor Leergeld op. Iedereen die daaraan heeft meegewerkt: Hartelijk dank!


GRATIS KINDERBRIL

Dankzij Polman Opticiëns met winkels in Arnhem, Huissen, Oosterbeek en Velp kunnen wij kinderen uit onze doelgroep in aanmerking laten komen voor een gratis kinderbril. Simpel, lever de via Leergeld verkregen voucher bij één van de winkels in. Alleen brillen met een sterkte minder dan 0,5 dpt komen hiervoor vanwege de geringe -en derhalve niet zo noodzakelijke correctie- sterkte niet in aanmerking.
Alle service en extra's die voor iedereen gelden, gelden ook als je de bril via de voucher aanschaft!

GRATIS KINDERBRILSTEEDS MEER KINDEREN MOETEN OPGROEIEN IN ARMOEDE

 

Nog steeds groeit het aantal kinderen in Nederland dat moet opgroeien in gezinnen met beperkte financiële middelen. Deze kinderen lopen een grote kans om aan de zijlijn te komen staan, omdat zij niet met hun leeftijdsgenoten kunnen meedoen vanwege het gebrek aan -voor de meesten- alledaagse middelen, zoals een fiets of laptop. Ook de -extra- schoolkosten zorgen voor hoofdbrekens. Een beroep op bijzondere bijstand of een andere voorliggende voorziening is niet altijd mogelijk. Niet alleen sociale uitsluiting is daardoor een reële dreiging, ook de schoolprestaties komen onder druk te staan en daarmee het zicht op een betere toekomst. In geheel Nederland gaat het om rond de 450.000 kinderen. In de gemeentes Arnhem, Rheden en Renkum, het werkgebied van onze stichting, praten we al gauw over meer dan 5.000 kinderen.

   

   

De Stichting Leergeld Arnhem Renkum Rheden stelt zich ten doel om kinderen uit die gemeenten wel de mogelijkheid te bieden om mee te doen. Met bijvoorbeeld het verschaffen van een fiets of een laptop om huiswerk te maken. Daarnaast ondersteunt Leergeld door -een deel van- de kosten op zich te nemen voor schoolkampen en -excursies en andere activiteiten.

In voorkomende gevallen kunnen kinderen ook een beroep doen op Leergeld voor het lidmaatschap van een sportclub, muziekles of kunstzinnige vorming of scouting.


Door lidmaatschap van een vereniging of sportclub of deelname aan muziekles, krijgen kinderen meer kans om sociale contacten (buiten school) te maken, om te leren winnen en verliezen en om teamgeest en andere belangrijke vaardigheden te ontwikkelen. Door een ‘normale’ deelname aan schoolactiviteiten wordt een mogelijk stempel voorkomen en de kans op een betere toekomst vergroot.
Zo willen wij een bijdrage leveren aan het voorkomen van buitensluiting van kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen, want

  

NU MEEDOEN IS STRAKS MEETELLEN

 


leergeld meisje op fiets

KIND AANMELDEN

U kunt uw eigen kind of het kind van iemand anders aanmelden bij de Stichting Leergeld. Klik op onderstaande knop om het aanvraagformulier online in te vullen.

AANMELDEN

Op deze website kunt u lezen over:

  • het werk dat Leergeld doet;
  • hoe u een aanvraag tot ondersteuning kunt indienen voor uw kind;
  • op welke manier u Leergeld kunt ondersteunen;
  • relevant nieuws over Leergeld;
  • hoe u in contact komt met Leergeld.

KINDPAS

Je kunt hier het saldo van je kindpas opvragen.

CHECK KINDPAS-SALDO

facebook-logo