VOORZIENINGENCHECKS

 

Tijdens de huisbezoeken door onze intermediairs wordt ook altijd gesproken over voorzieningen en mogelijkheden die gemeente en overheid en eventuele andere (maatschappelijke) organsaties bieden. De intermediair maakt daarbij gebruik van de zogenaamde voorzieningencheck.

 

Als uit de check blijkt, dat anderen dan Stichting Leergeld -ook- hulp kunnen bieden, zal de intermediar u het advies geven daar gebruik van te maken.

 

Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan:

  • Kledingbank
  • Gelre Pas
  • Voedselbank
  • Sportservice JSF
  • Jeugd Cultuur Fonds (JCF)
  • Maatschappelijk Werk

 

leergeld fietstocht


WELKE KINDEREN KUNNEN HULP KRIJGEN?

De Stichting Leergeld Arnhem is er voor kinderen van 4 t/m 17 jaar en

  • waarvan de ouders een inkomen hebben dat niet hoger is dan 120% van het bijstandsniveau;
  • die woonachtig zijn in de gemeenten Arnhem, Rheden of Renkum;
  • die mee willen doen aan binnen- of buitenschoolse activiteiten en hieraan door onvoldoende financiële middelen niet kunnen deelnemen.

Kinderen kunnen door ouders, voogden of derden worden aangemeld bij de Stichting Leergeld Arnhem. Klik op de knop ‘aanmelden’ hiernaast om het aanvraagformulier op te roepen. Vul het formulier volledig in en klik op ‘verzenden’. U kunt ook aanmelden via post, email of telefoon. Klik ook dan hiernaast op ‘aanmelden’ en volg de instructies in de tekst.

Zodra u heeft aangemeld wordt door een van onze intermediairs een afspraak gemaakt voor een huisbezoek. Tijdens dit bezoek wordt de hulpvraag besproken. Daarnaast er ook gekeken of u van de diverse voorzieningen die de gemeente of landelijke overheid biedt gebruik maakt of gebruik kunt maken. Het verslag van het besprokene wordt aan het aanvraagformulier toegevoegd en vervolgens aan het bestuur van de Stichting Leergeld ter beoordeling aangeboden. Het bestuur bepaalt of de kinderen voor hulp in aanmerking komen.


HULP DIE GEBODEN WORDT

Wanneer er geen voorzieningen zijn waar voor het betreffende kind een beroep op gedaan kan worden, of wanneer deze voorzieningen niet toereikend zijn, kan aanvullende hulp geboden worden in de vorm van giften in natura (2e hands fiets of 2e hands computer) of vergoeding van kosten aan clubs en scholen.

DOORVERWIJZEN

In het gesprek met de intermediar kunnen zaken aan de orde komen waarvoor een oplossing buiten Stichting Leergeld Arnhem voorhanden is. In voorkomende gevallen verwijzen wij door naar de betreffende hulporganisatie of voorziening. Zie hiernaast in de blauwe kolom.


KIND AANMELDEN

U kunt uw eigen kind of het kind van iemand anders aanmelden bij de Stichting Leergeld. Klik op onderstaande knop om het aanvraagformulier online in te vullen.

AANMELDEN


leergeld meisje achter computer leergeld slogan mijn schoolwerkstuk maak ik nu op mijn computer leergeld jongen leert fluit spelen
facebook-logo