STEUN ONS MET COMPUTERS

Al op de basisschool wordt gewerkt met computers. Het is tegenwoordig heel normaal dat kinderen in groep 8 een presentatie houden, waarbij zij gebruik maken van het computerprogramma Powerpoint. Kinderen uit onze doelgroep kunnen dit niet vaak thuis voorbereiden omdat het gezin geen computer heeft.

 

leergeld pc

Heeft u één of meerdere (gebruikte) computers van maximaal 5 jaar oud, vanuit uw privésituatie of zakelijk en heeft u hiervoor geen bestemming, dan stellen wij het zeer op prijs als u deze aan ons wilt afstaan*. Wij verstrekken deze computers dan weer aan kinderen vanaf groep 8 van de basisschool. 

Uw computer wordt nagekeken en gebruiksklaar gemaakt door onze stagiaires van ICT opleidingen.

 

*misschien ten overvloede attenderen wij u er op dat het verstandig is vóór donatie alle bestanden van uw harde schijf of schijven te wissen.


STEUN ONS MET GIFTEN EN DONATIES

Om onze doelgroep te kunnen steunen hebben wij geld nodig. Hiermee maken wij het mogelijk maken om elk kind "mee te kunnen laten doen", zodat zij niet uitgesloten worden en de kans krijgen erbij te horen. Wij stellen het zeer op prijs als u de Stichting Leergeld Arnhem financieel wilt steunen.

 

In het kader van de armoedebestrijding dragen de gemeenten waarin wij opereren bij en zijn er diverse stichtingen, organisaties en bedrijvenen die ons -soms ruimhartig- steunen (zie hiervoor onder ‘links’). Maar elke gift in welke vorm dan ook is van harte welkom. Stichting Leergeld Arnhem beschikt over een ANBI verklaring. Hierdoor is het mogelijk uw gift fiscaal aftrekbaar te maken. U kunt een bedrag naar eigen wens overmaken op bankrekeningnummer: NL45RABO0323963919 t.n.v. Stichting Leergeld Arnhem.

  

PERIODIEKE GIFT 

MET EEN PERIODIEKE GIFT AAN LEERGELD BETAALT U STRAKS MINDER BELASTING

Weet u dat u Stichting Leergeld Arnhem kunt steunen met een periodieke gift? En dat dit type gift zelfs fiscaal nóg voordeliger is dan een eenmalige gift? Bij een periodieke gift geldt ook geen drempelbedrag. Net zo goed als dat er ook geen maximum aan geldt. Met andere woorden, elke euro die u periodiek aan Leergeld schenkt is dus aftrekbaar. Zo kan uw belastingvoordeel tot wel 52 procent oplopen. En dat scheelt.

Natuurlijk moet uw periodieke gift (of ‘schenking’) wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet uw gift worden vastgelegd in een overeenkomst met Stichting Leergeld Arnhem. Ook dient u minimaal één keer per jaar een bedrag te schenken. En u moet dit vervolgens ook vijf jaar aan Leergeld overmaken. Het bedrag dat u jaarlijks overmaakt moet telkens ongeveer gelijk zijn.
Om het u gemakkelijk te maken kunt u via onderstaande link de benodigde formulieren van de Belastingdienst downloaden. Ook vindt u hier de schriftelijke overeenkomst die tussen u en stichting Leergeld moet worden opgemaakt.

http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf

 

MET UW GELD MAKEN WIJ MEEDOEN MOGELIJK!

Mocht u vragen hebben of hierover meer willen weten, dan kunt u contact opnemen:

Stichting Leergeld Arnhem
Verlengde Hoflaan 72 • 6822 ED Arnhem
Telefoon: 026- 4455572 (bereikbaar dinsdag t/m donderdag van 09.00 tot 12.00 uur)
E-mail: info@leergeldarnhem.nl


Wilt u een actie houden ten bate van onze stichting dan zijn wij natuurlijk altijd bereid om hierover met u mee te denken en waar mogelijk organisatorisch te ondersteunen.

 

Wilt u een fiets schenken, dan kunt u terecht bij: 2Switch Westervoortsedijk 120 in Arnhem of Siza Dorpgroep Heyenoordseweg 150s in Arnhem. Indien nodig kan een fiets eventueel ook opgehaald worden.

 

Wilt u een PC inleveren, neem dan contact op met Stichting Leergeld Arnhem (zie boven)

 


STEUN ONS MET FIETSEN

De kinderen in onze doelgroep hebben vaak geen fiets. Hierdoor is het soms lastig om mee te doen aan allerlei schoolactiviteiten of naar het sporten te gaan. Heeft u een fiets die u beschikbaar wilt stellen aan kinderen uit onze doelgroep, neem dan contact met ons op!

 

leergeld fiets

 

Ook een fiets die gerepareerd moet worden is welkom. De fietsen worden opgeknapt en nagekeken door Fietsenwinkel- en werkplaats Siza (Sara) of de fietsenwerkplaats van 2Switch. Beide zijn participanten in het Initiatief Arnhemse Jeugd Doet Mee’ en straks ook in het Initiatief Rhedense Jeugd Doet Mee.


leergeld steun ons slogan

facebook-logo