SCHOOLKOSTENREGELING GEMEENTE RHEDEN

 

De gemeente Rheden kent haar eigen schoolkostenregeling. Voor een bijdrage kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente.


 

SCHOOLKOSTENREGELING BO/BSO, VO/VSO en PO

 

De 'oude' schoolkostenregeling in de gemeente Arnhem is vervallen.

Scholen in Arnhem en OBC Elst en Huissen draaien dit jaar mee in een nieuw project, waarbij die scholen een bedrag ter beschikking krijgen om ervoor te zorgen dat alle kinderen kunnen deelnemen aan door de school georganiseerde schoolse en buitenschoolse activiteiten waarvoor een ouderbijdrage wordt gevraagd.

 

Stichting Leergeld Arnhem onderhoudt hiervoor contacten met alle scholen.

 

Scholen dragen echter zelf verantwoording voor de uitvoering van dit project, waardoor er per school verschillen in de uitvoering kunnen zijn.

Neem bij onduidelijkheden contact op met uw school.

 

ALLEEN SCHOLEN ARNHEM

De schoolkostenregeling is van toepassing op alle scholen in Arnhem. U woont in Arnhem, maar uw kind zit op school in een andere gemeente, dan kunt u voor een bijdrage in bovenbedoelde kosten een specifiek aanvraag doen bij Leergeld Arnhem.

 

SCHOOLPROJECT ARMOEDE

Daarnaast wordt op enkele scholen gestart met een project of projecten rond armoede. Er worden in dit kader bijeenkomsten georganiseerd rond dit thema, waarbij de scholen, de gemeente Arnhem en Leergeld Arnhem samen in gesprek gaan.

 

NB Schoolkampen vallen niet altijd onder de schoolkostenregeling. In dergelijke gevallen kan -nog steeds- een aanvraag bij Leergeld Arnhem worden ingediend.

 

 


SCHOOLKOSTENREGELING GEMEENTE RENKUM

 

De gemeente Renkum kent geen specifieke regeling. Voor een bijdrage kunt u een aanvraag doen bij Leergeld Arnhem.

facebook-logo