BESTUUR

Stichting Leergeld Arnhem kent een bestuur dat volledig bestaat uit vrijwilligers.

De functie van voorzitter is momenteel een vacature waarvoor wij op korte termijn invulling verwachten. Het voorzitterschap wordt nu door de bestuursleden tijdelijk bij toerbeurt ingevuld.

Het bestuur zet de beleidskaders uit rond de werkwijze en beoordeelt de aanvragen. Daarnaast onderhoudt zij de contacten met gemeenten, sponsoren, fondsen en Leergeld Nederland. Tevens initieert het bestuur jaar in jaar uit activiteiten en draagt het zorg voor het verkrijgen van voldoende financiële middelen om de doelstellingen van de organisatie te verwezenlijken.

 

BESTUURSSAMENSTELLING

per 01-12-2015:
Voorzitter: vacant
Ingrid Roelofs-Kars, secretaris
René van den Broek, penningmeester
Clara Bartelds
Wil van Ginkel
Fons van Osch

Aspirant bestuurslid Jacques Stoks

Adviseur van het bestuur
Hans Kap


ONTSTAAN

'Leergeld' is een landelijke organisatie, bestaande uit lokale stichtingen Leergeld, die ter plaatse steun verlenen aan schoolgaande kinderen die ten gevolge van armoede onvoldoende kunnen deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten. Stichting Leergeld is een particulier fonds met een Goede Doelen-status. De naam 'Leergeld' is bewust gekozen. Enerzijds omdat leren, op school en door deelname aan sociale activiteiten -goed besteed- geld kost, anderzijds omdat de samenleving duur 'leergeld' zal moeten betalen voor kinderen die ten gevolge van armoede aan de zijlijn zijn blijven staan. Armoede komt in vele gradaties. Door het niet hebben van betaald werk, ten gevolge van echtscheidingen of faillissementen. Armoede drukt soms generaties lang op de schouders van mensen. Dan groeien kinderen op in een omgeving van argwaan tegen autoriteiten, hulpverlenende instanties en ten opzichte van de samenleving als geheel. Stichting Leergeld zet zich in, om door 'meedoen', het kinderen mogelijk te maken hun potentieel te helpen ontwikkelen zodat zij straks ook meetellen.Begin 1998 heeft de Vincentius Vereniging Arnhem, als project vanwege haar 150-jarig bestaan in september 1998, het initiatief genomen tot de oprichting Stichting Leergeld in Arnhem. Op 1 mei 2000 is de stichting officieel opgericht en is de akte bij de notaris gepasseerd. Direct daarop is Stichting Leergeld Arnhem ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09112801 om vervolgens per 1-10-2000 operationeel geworden.

 

Stichting Leergeld Arnhem verzorgt vanaf 1 januari 2011 het loket voor het initiatief ‘Arnhemse Jeugd Doet Mee’. Dit is een initiatief van de Stichting Leergeld, een aantal Arnhemse fondsen (Dullertsstichting, Burger- en Nieuwe Weeshuis, Sint Nicolai Broederschap, Vincentiusvereniging) en de Gemeente Arnhem. Verder werken aan het initiatief mee Stichting Sara (Siza), Rijn IJssel, 2Switch en fietsenwinkels Reerink en Mantel. Het is een nieuwe manier van samenwerken door meerdere partijen in de stad, waaraan ook (lokale) ondernemers en particulieren een bijdrage kunnen leveren. Het initiatief verstrekt bijvoorbeeld 2e hands computers en fietsen. In aanvulling op wat scholen zelf regelen worden ook een deel van de kosten voor schoolkampen vergoed of andere schoolkosten.

 

In 2013 start ook het Initiatief Rhedense Jeugd Doet Mee naar het model van het initiatief in Arnhem.


MEDEWERKERS

Het werk dat de Stichting Leergeld Arnhem doet, wordt eveneens geheel verricht door vrijwilligers. Ook hierop is één uitzondering: de coördinator voor kantoor en aansturing van de intermediairs is een betaalde voltijds functie.

 

Tot ons team behoren:

  • intermediairs;
  • administratie medewerkers vaste vrijwilligers en medewerkers vanuit reïntegratieprojecten;
  • medewerkers computerverstrekking;
  • stagiaires ICT;
  • stagiaires MBO aministratief;
  • stagiaires MBO sociaal juridische dienstverlening.

leergeld honkbal

 

Stichting Leergeld Arnhem is een erkend leerbedrijf voor Calibris en ECABO.


lees ook over:


DOEL & MISSIE

facebook-logo